ინფორმაციული საიტები

ინფორმაციული საიტი – ეს არის რესურსი, რომელზეც გამოქვეყნებულია სტატიები სხვადასხვა თემებზე. ამ საიტებზე მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს ინფორმაციას და მიიღოს პასუხები თავის კითხვებზე.
მაგალითად, არსებობს საიტები ასეთი თემატიკებით: მედიცინა, იურიდიული, ცხოველების შესახებ, დიზაინის შესახებ, მცენარეების შესახებ და ა. შ.

Showing all 8 results