დამატება

დამატება ფასიანია. 1 საიტი – 15 ლარი, Youtube არხი ან Facebook გვერდი – 7 ლარი. გადახდის შემდეგ თქვენი საიტი სამუდამოდ დაიმატება კატალოგში. რეკვიზიტები გაიგზავნება მითითებულ ელ. ფოსტაზე.